Friday, 23 November 2012

UP Sanskrit

Result:UP Sanskrit
  501 - Upanyasarachana
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

21573 ATHIRA K7 Narayana. U. P. S. Manappadam

182310 PRIJI.P6 C. A. U. P. S. Mampad

30838 CHAITHANYA.C7 S. M. M. H. S. S. Pazhambalacode
  502 - Katharachana
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

2198108 ABHISHEK K7 S. V. U. P. S. Vadakkenchery

3212105 HARITHA B7 S. M. M. H. S. S. Pazhambalacode

1281101 SAMEERA RAJ6 Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam
  503 - Kavitharachana
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

366113 KARUNA.C.K7 B. S. S. G. H. S. S. Alathur

309512 RESHMA.P.R7 S. M. M. H. S. S. Pazhambalacode

22041 MANUMOL7 S. V. U. P. S. Vadakkenchery
  504 - Samasyapooranam
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

182511 SRUTHI.M.R5 C. A. U. P. S. Mampad

19783 DRISYA.M6 M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri

28901 DHANALAKSHMI.S7 K. C. P. H. S. S. Kavassery
  505 - Aksharaslokam
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

22072 PRIYANKA S7 S. V. U. P. S. Vadakkenchery

21581 APARNA S6 Narayana. U. P. S. Manappadam

36523 SREEJITH RAVI6 B. S. S. G. H. S. S. Alathur

23034 MEERA.A5 A. U. P. S. Melarcode
  506 - Prasnothari
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

182311 PRIJI.P6 C. A. U. P. S. Mampad

21981 ABHISHEK K7 S. V. U. P. S. Vadakkenchery

16323 AKHILA.C7 A. S. M. M. H. S. S. Alathur

24587 APARNA S7 T. M. H .U. P. S. Manjapra

24484 SNEHA R7 H. A. U. P. S. Akkara
  507 - Padyam Chollal (Boys)
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

36525 SREEJITH RAVI6 B. S. S. G. H. S. S. Alathur

308910 SREEJITH.B7 C. A. H. S. Ayakkad

307211 SAKETH S.7 A. U. P. S. Vadakkepotta
  508 - Padyam Chollal (Girls)
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

36669 ADHITHY ARANGHAT6 B. S. S. G. H. S. S. Alathur

276418 REVATHY.L6 G. H. S. S. Erimayur

12782 KEERTHANA.K.P7 S. V. U. P. S. Vadakkenchery
  509 - Sidharoopocharanam (Boys)
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

15464 KARTHIK. KK7 A. U. P. S. Chittilanchery

221212 VINAY KRISHNA7 S. V. U. P. S. Vadakkenchery

365313 AKASH.A.K7 B. S. S. G. H. S. S. Alathur
  510 - Sidharoopocharanam (Girls)
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

18236 PRIJI.P6 C. A. U. P. S. Mampad

22145 MILGA BENNY5 S. V. U. P. S. Vadakkenchery

252414 ADITHYA M M5 T. M. H .U. P. S. Manjapra
  511 - Ganalapanam (Boys)
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

36532 AKASH.A.K7 B. S. S. G. H. S. S. Alathur

307210 SAKETH S.7 A. U. P. S. Vadakkepotta

22171 ANZIF H7 S. V. U. P. S. Vadakkenchery
  512 - Ganalapanam (Girls)
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

36666 ADHITHY ARANGHAT6 B. S. S. G. H. S. S. Alathur

19787 DRISYA.M6 M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri

12789 KEERTHANA.K.P7 S. V. U. P. S. Vadakkenchery
  513 - Katha Kathanam
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

17143 NAVYATHA.R5 C. A. U. P. S. Mampad
36507 RAJANESH CHANDRAMOHAN.C.G6 B. S. S. G. H. S. S. Alathur
25401 HARISANKAR P P6 T. M. H .U. P. S. Manjapra
  514 - Gadhyaparayanam
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

306812 AISWARYA U.6 A. U. P. S. Vadakkepotta

36539 AKASH.A.K7 B. S. S. G. H. S. S. Alathur

154610 KARTHIK. KK7 A. U. P. S. Chittilanchery

215717 ATHIRA K7 Narayana. U. P. S. Manappadam
  515 - Prabhashanam
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

22194 AJITH BASKAR S5 S. V. U. P. S. Vadakkenchery

30965 ASMA P.A.6 A. U. P. S. Vadakkepotta

36526 SREEJITH RAVI6 B. S. S. G. H. S. S. Alathur
  516 - Sanghaganam
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

36423 JWALA.V.ANAND7 B. S. S. G. H. S. S. Alathur

12696 ARUNIMA.A5 S. V. U. P. S. Vadakkenchery

197819 DRISYA.M6 M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri
  517 - Nadakam
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

36453 AMRITHA DAS7 B. S. S. G. H. S. S. Alathur

12641 NITHUNA D.M6 S. V. U. P. S. Vadakkenchery

30552 MANU P.7 A. U. P. S. Vadakkepotta
  518 - Vandematharam
Reg. NoCode No.NameSTDSchool NameGradePoint

364213 JWALA.V.ANAND7 B. S. S. G. H. S. S. Alathur

12694 ARUNIMA.A5 S. V. U. P. S. Vadakkenchery

197810 DRISYA.M6 M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri

No comments:

Post a Comment