Wednesday, 1 August 2012

പൂ പറിക്കാന്‍ പോര്ണോ?


മദ്ധ്യകേരളത്തിലെ ഒരു പഴയ ഒരു കളിപ്പാട്ടാണു് 'പൂ പറിക്കാന്‍  പോര്ണോ?..'എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഈ കുഞ്ഞിപ്പാട്ടു്. കുട്ടികള്‍ രണ്ടു സംഘമായി പരസ്പരം അഭിമുഖമായി നിന്നുകൊണ്ടു് അതില്‍ ഓരോ സംഘവും ഒന്നിടവിട്ട വരികള്‍ പാടിക്കൊണ്ട് കൈകോര്‍ ത്തുപിടിച്ച് മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും താളത്തില്‍ നടന്നുകൊണ്ടാണു് ഈ കുഞ്ഞിക്കളി പുരോഗമിക്കുന്നതു്. സാധാരണ പത്തുവയസ്സില്‍  താഴെയുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളാണു് ഈ കളി കളിക്കാറുള്ളതു്.


പൂപറിക്കാന്‍  പോര്‌ണോ
പോര്‌ണോമ്പടി രാവിലേ

ആരേ നിങ്ങള്‍  ക്കാവശ്യം
ആവശ്യമ്പടി രാവിലേ

വാവേനെ(1) ഞങ്ങള്‍ക്കാവശ്യം
ആവശ്യമ്പടി രാവിലേ

ആരുവന്ന്‌ കൊണ്ടുപോം
കൊണ്ടുപോമ്പടി രാവിലേ

കുഞ്ഞാറ്റ(2)പവന്ന്‌ കൊണ്ടുമ്പോം
കൊണ്ടുപോമ്പടി രാവിലേ

എന്നാലൊന്ന്‌ കാണട്ടേ
കാണട്ടമ്പടി രാവിലേ


1↑ ഈ സ്ഥാനത്തു് മറുസംഘത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ പേരാണു് ചേര്‍ക്കുക.
2↑ ഈ സ്ഥാനത്തു് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ പേരും ചേര്‍ക്കും.

No comments:

Post a Comment