Wednesday, 7 December 2011

പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ


ജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ

 1. അങ്ങാടിപ്പയ്യ് ആലയിൽ നിൽക്കില്ല.
 2. അച്ഛൻ ആനപ്പുറത്ത് കയറിയാൽ മകന് തഴമ്പുണ്ടാകുമോ
 3. അടിതെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും
 4. അട്ടയെപ്പിടിച്ച് മെത്തയിൽ കിടത്തിയാൽ ആത് കിടക്കുമോ?
 5. അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും തന്നാലായത്
 6. അണ്ണാൻ മൂത്താലും മരം കേറ്റം മറക്കുമോ
 7. അണ്ണാനെ മരം കയറ്റം പഠിപ്പിക്കണൊ?
 8. അരിയും തിന്നു ആശാരിച്ചിയേം കടിച്ചിട്ട് പിന്നേം നായക്ക് മുറുമുറുപ്പ്
 9. അരിയെറിഞ്ഞാൽ ആയിരം കാക്ക
 10. ആടറിയുമോ അങ്ങാടിവാണിഭം
 11. ആടു കിടന്നിടത്ത് പൂട പോലുമില്ല
 12. ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുത്
 13. ആന മെലിഞ്ഞാൽ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടാമോ
 14. ആന വലിച്ചാൽ ഇളാകാത്തൊരുതടി ശ്വാവിനെക്കൊണ്ട് ഗമിക്കായി വരുമൊ?
 15. ആന വാ പൊളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അണ്ണാൻ വാ പൊളിച്ചാൽ കാര്യമില്ല
 16. ആന വായിൽ അമ്പഴങ്ങ
 17. ആലിൻപഴം പഴുത്തപ്പോൾ കാക്കയ്ക്ക് വായപ്പുണ്ണ്
 18. ആശാനക്ഷരമൊന്നു പിഴച്ചാൽ അമ്പത്തൊന്നു പിഴക്കും ശിഷ്യന്
 19. ആളുകൂടിയാൽ പാമ്പ് ചാവില്ല
 20. ഇരിക്കേണ്ടവൻ ഇരിക്കേണ്ടിടത്തിരുന്നില്ലെകിൽ അവിടെ പട്ടി കയറി ഇരിക്കും
 21. ഇള നാ കടി അറിയുമോ ഇളംപോത്ത് വെട്ടറിയുമോ?
 22. എലിയെ പേടിച്ച് ഇല്ലം ചുടുക
 23. ഒരു വെടിക്കു രണ്ടു പക്ഷി
 24. ഓടുന്ന പട്ടിയ്ക്കു ഒരു മുഴം മുൻപേ
 25. കടുവയുടെ കയ്യിൽ കുടൽ കഴുകാൻ കൊടുക്കുക.
 26. കുടൽ കാഞ്ഞാൽ കുതിരവയ്ക്കോലും തിന്നും
 27. കുരക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കില്ല
 28. കരിമ്പുകൊണ്ടടിച്ച കഴുത കരിമ്പിൻ രുചിയറിയുമോ
 29. കുറുക്കൻ ചത്താലും കണ്ണ് കോഴിക്കൂട്ടിൽ
 30. ക്ഷീരമുള്ളോരകിടിൻ ചുവട്ടിലും ചോരതന്നെ കൊതുകിന്നു കൌതുകം
 31. കാക്ക കുളിച്ചാൽ കൊക്കാകുമോ
 32. കാക്കയ്ക്കും തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ്
 33. കാക്കയുടെ വിശപ്പും മാറും ,പശുവിന്റെ കടിയും മാറും .
 34. കൈ വിട്ട കല്ലും, വായ് വിട്ട വാക്കും
 35. കൊക്കെത്ര കുളം കണ്ടതാ
 36. ഗതികെട്ടാൽ പുലി പുല്ലും തിന്നും
 37. ഗരുഡൻ ആകാശത്തിൽ പറക്കും, ഈച്ച അങ്കണത്തിൽ പറക്കും
 38. ചങ്ങാതി നന്നായാൽ കണ്ണാടി വേണ്ട
 39. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ചക്ക് പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും പേടി
 40. ചെമ്മീൻ തുള്ളിയാൽ മുട്ടോളം പിന്നെയും തുള്ളിയാൽ ചട്ടീല്
 41. ഞാൻ ഞാനല്ലാതായാല്പിന്നെ നായയാണു
 42. താൻ കുഴിച്ച്കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീഴും
 43. തന്നോളം പോന്നാൽ മകനേയും താനെന്നു വിളിക്കണം
 44. താനിരിക്കേണ്ടിടത്ത് താനിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നായ ഇരിക്കും
 45. ദാരിദ്ര്യമെന്തെന്നതറിഞ്ഞവർക്കേ പാരിൽ പരക്ലേശ വിവേകമുള്ളൂ
 46. നടുക്കടലിലും നായ നക്കിയേ കുടിക്കൂ
 47. നാ(നായ)നാ ആയിരുന്നാൽ പുലി കാട്ടം (കാഷ്ടം)ഇടും
 48. നിത്യഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കും
 49. നീർക്കോലിക്ക് നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കണ്ട
 50. പട്ടി കുരച്ചാൽ പടിപ്പുര തുറക്കുമൊ?
 51. പട്ടിക്കു രോമം കിളിർത്തിട്ട് അമ്പട്ടനെന്ത് കാര്യം
 52. പട്ടിയുടെ വാല് കുഴലിലിട്ടാൽ പന്തീരാണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും നിവരില്ല
 53. പശു കിഴടായാലും പാലിൻറെ രുചിയറിയുമോ
 54. പാണ്ടൻ നായുടെ പല്ലിനു ശൗര്യം പണ്ടേ പോലെ ഫലിയ്ക്കുന്നില്ല.
 55. പാണനു് ആന മൂധേവി
 56. പാമ്പിനു പാലു കൊടുത്താലും ഛർദ്ദിക്കുന്നതു വിഷം
 57. പൂച്ചയ്ക്കെന്ത് പൊന്നുരുക്കുന്നിടത്ത് കാര്യം
 58. പണത്തിനു മീതെ പരുന്തും പറക്കില്ല
 59. പൂച്ചയ്ക്കാര് മണികെട്ടും
 60. പൂട്ടുന്ന കാളയെന്തിനു വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തറിയുന്നു
 61. പെട്ടാൽ പിന്നെ പെടയ്ക്കാനല്ലേ പറ്റൂ.
 62. പൊൻമുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ കൊല്ലരുത്
 63. മിണ്ടാപ്പൂച്ച കലമുടക്കും
 64. മുതലക്കുഞ്ഞിനെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട
 65. മോങ്ങാനിരുന്ന നായയുടെ തലയിൽ തേങ്ങവീണു
 66. വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനൊടു വേദമൊതിട്ടു കാര്യമില്ല.
 67. വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദമോതാൻ നിൽക്കരുത്
 68. വെടിക്കെട്ടുകാരൻറെ പട്ടിയെ ഉടുക്ക് കാട്ടി പേടിപ്പിക്കരുത്
 69. വേലി ചാടുന്ന പശുവിനു കോലുകൊണ്ട് മരണം
 70. തിരിഞ്ഞു കളിയും മാടിക്കെട്ടും

സ്ത്രീ-പഴഞ്ചൊല്ലുകളിൽ

 • അച്ചിക്ക്‌ ഇഞ്ചി പക്ഷം ,നായർക്ക്‌ കൊഞ്ച്‌ പക്ഷം
 • അടുക്കള പിണക്കം അടക്കി വയ്ക്കണം
 • അടുക്കളപ്പെണ്ണിനു അഴകു വേണമോ?
 • അന്നു പെറ്റു അന്നു ചത്താലും ആണിനെപ്പെറണം
 • അമ്മ വേലി ചാടിയാൽ മകൾ മതിൽ ചാടും
 • അമ്മയും മകളും പെണ്ണു തന്നെ
 • അമ്മയ്ക്കു പ്രസവവേദന മകൾക്കു വീണവായന
 • അമ്മയുടെ ശാപം അമ്മ ചത്താലും തീരുകില്ല
 • അമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യമില്ല
 • അമ്മയോളം സ്ഥായി മക്കൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പേരാറ്റിലെ വെള്ളം മേല്പോട്ട്
 • അമ്മായി ഉടച്ചത്‌ മൺച്ചട്ടി ,മരുമകൾ ഉടച്ചത്‌ പൊൻച്ചട്ടി
 • അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് അടുപ്പിലും തൂറാം; മരുമകൾക്ക് വളപ്പിലും പാടില്ല
 • അരിമണിയൊന്ന് കൊറിക്കാനില്ല കരിവളയിട്ട്‌ കില്ലുക്കാൻ മോഹം
 • അറിവതു പെരുകിയാലും മുന്നറിവു പെണ്ണിനില്ല
 • ഇല്ലത്തു പെൺപെറ്റപോലെ
 • നായും നാരിയും ഇഞ്ചയും ചതയ്ക്കുന്നിടത്തോളം നന്നാവും
 • നാരി ഭരിച്ചിടം നാരകം വെച്ചിടം കൂവളം കെട്ടെടം നായ് പെറ്റടം
 • നാരീശാപം ഇളക്കിക്കൂട
 • നാലാമത്തെ പെണ്ണു നടക്കല്ലു പൊളിക്കും
 • പുത്തനച്ചി പുരപ്പുറം തൂക്കും
 • പാമ്പിനു തല്ലുകൊള്ളാൻ വാലു പെണ്ണിനു തല്ലു കൊള്ളാൻ നാവു്‌
 • പെൺകാര്യം വൻകാര്യം
 • പെൺചിത്തിര പൊൻചിത്തിര
 • പെൺചിരിച്ചാൽ പോയി,പുകയില വിടർത്തിയാൽ പോയി
 • പെൺചൊല്ലു കേൾക്കുന്നവനു പെരുവഴി
 • പെണ്ണാകുന്നതിൽ ഭേദം മണ്ണാകുന്നതു
 • പെണ്ണായി പിറന്നാൽ മണ്ണായി തീരും വരെ കണ്ണീരു കുടിക്കണം
 • പെണ്ണിനു പെൺ തന്നെ സ്ത്രീധനം
 • പെണ്ണിനേയും മണ്ണിനേയും ദണ്ഡിക്കുന്തോറും ഗുണമേറും
 • പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ ബ്രഹ്മനും തടുക്കില്ല
 • പെൺപട പടയല്ല്ല,മൺചിറ ചിറയല്ല
 • പെൺപിറന്ന വീടു പോലെ
 • പെൺബുദ്ധി പിൻബുദ്ധി
 • പെറ്റവൾക്കറിയാം പിള്ളവരുത്തം
 • മകം പിറന്ന മങ്ക
 • മുടിയാൻകാലത്തു്‌ മുന്നലപുരത്തൂന്നൊരു പെണ്ണു കെട്ടി,അവളും മുടിഞ്ഞു,ഞാനും മുടിഞ്ഞു
 • മണ്ണും പെണ്ണും നന്നാക്കുന്ന പോലെ
 • വേലക്കള്ളിക്കു പിള്ളസാക്ഷി
 • വീക്ക് ഭർത്താവിന്‌ പോക്ക് ഭാര്യ
 • സ്ത്രീകളുടെ മുടിക്കു നീളം കൂടും,പക്ഷേ ബുദ്ധിക്കു കുറയും
 • പെണ്ണും കെട്ടി കണ്ണും പൊട്ടി

മലബാർ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

 • അടുപ്പെത്ര ചെറുതായാലും കല്ല് മൂന്നെണ്ണം വേണം
 • അനിയത്തിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഏട്ടത്തിയെ കെട്ടിച്ചെന്നു പറഞ്ഞ പോലെ
 • ഇതിലും വലിയ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നിട്ട് വാപ്പ പള്ളീ പോയിട്ടില്ല
 • ഇരുന്നീട്ട് വേണം കാൽ നീട്ടാൻ
 • ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴം മുമ്പെ
 • ഓതാൻ പോയിട്ട് ഒള്ളപുത്തീം പോയി
 • കറിയൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ വിളമ്പിയത് കോളാമ്പീലായിപ്പോയി
 • കൊണ്ടോടത്തും ഉണ്ടോടത്തും ഇരിക്കരുത്
 • ചാത്തനെത്ത് മഅശറ
 • ചിന്ത ചിത വിരിക്കും
 • ചെറിയ പാമ്പായാലും വല്യ കൊണ്ട് തല്ലേണം
 • ചെർമ്മം വയനാട്ടീ പോയ പോലെ
 • തല പോയ തെങ്ങിനെന്ത് കാറ്റും പെശറും
 • തീകൊള്ളി കൊണ്ട് ഏറ് കിട്ടിയ പൂച്ചക്ക് മിന്നാമിനുങിനെ കണ്ടാൽ പേടി
 • നഞ്ചെന്നിനാ നന്നാഴി
 • നീർക്കോലിക്കുട്ടിക്ക് നീന്തക്കം പഠിപ്പിക്കല്ലെ
 • പള്ളിയിലിരുന്നാൽ പള്ളേല്‌ പോകൂല
 • പള്ളീലെ കാര്യം അല്ലാഹ്ക്കറിയാം
 • പള്ളീ പോയി പറഞ്ഞാമതി
 • പാലം കടക്കുവോളം നാരായണ പാലം കടന്നാൽ കൂരായണ
 • ബസറയിലേക്ക് ഈത്തപ്പഴം കയറ്റല്ലേ
 • പെണ്ണൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ പെങ്ങളായിപ്പോയി
 • മരത്തിൽ കാണുമ്പോ ഞാൻ അത് മാനത്ത് കണ്ടിരിക്കും
 • മാമ്പൂ കണ്ടും മക്കളെ കണ്ടും മോഹിക്കരുത്
 • മൂന്നാമത്തെ ഹജ്ജിനു പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന പാത്രം
 • മൊല്ലാക്ക നിന്ന് പാത്ത്യാ കുട്ട്യാള് നടന്ന് പാത്തും
 • മൊല്ലാക്കാക്ക് ഓത്ത് പഠിപ്പിക്കല്ലെ..
 • സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈ പത്ത് നട്ടാൽ ആപത്ത് കാലത്ത് കാ പത്ത് തിന്നാം

ഓണച്ചൊല്ലുകൾ

 • തിരുവോണം തിരുതകൃതി
 • രണ്ടോണം ഞണ്ടും ഞവണീം
 • മൂന്നോണം മുക്കീം മൂളീം
 • നാലോണം നക്കിയും തുടച്ചും
 • അഞ്ചോണം പിന്ചോണം
 • ആറോണം അരിവാളും വള്ളിയും
 • അത്തം പത്തിനു പൊന്നോണം
 • അത്തം പത്തോണം
 • അത്തം വെളുത്താൽ ഓണം കറുക്കും
 • അത്തപ്പത്തോണം വന്നടുത്തെടോ നായരേ,ചോതി പുഴുങ്ങാനും നെല്ലു തായോ
 • അവിട്ടക്കട്ട ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കണം
 • ഉണ്ടെങ്കിലോണം പോലെ അല്ലെങ്കിലേകാദശി
 • ഉത്രാടമുച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചിമാർക്കൊക്കെയും വെപ്രാളം
 • ഉറുമ്പു ഓണം കരുതും പോലെ
 • ഉള്ളതുകൊണ്ടു ഓണം പോലെ
 • ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ ഓലപ്പുര ഓട്ടപ്പുര
 • ഓണം കേറാമൂല
 • ഓണം പോലെയാണോ തിരുവാതിര?
 • ഓണം മുഴക്കോലുപോലെ
 • ഓണം വന്നാലും ഉണ്ണി പിറന്നാലും കോരനു കുമ്പിളിൽ തന്നെ കഞ്ഞി
 • ഓണം വരാനൊരു മൂലം വേണം
 • ഓണത്തപ്പാ കുടവയറാ എന്നു തീരും തിരുവോണം
 • ഓണത്തിനടയ്ക്കാണോ പുട്ടു കച്ചോടം?
 • ഓണത്തിനല്ലയൊ ഓണപ്പുടവ
 • ഓണത്തേക്കാൾ വലിയ വാവില്ല
 • ഓണമുണ്ട വയറേ ചൂള പാടുകയുള്ളൂ
 • കാണം വിറ്റും ഓണമുണ്ണണം
 • തിരുവോണം തിരുതകൃതി
 • തിരുവോണത്തിനില്ലാത്തതു തിരുവാതിരയ്ക്കു്‌

കൃഷിച്ചൊല്ലുകൾ

 • ഉടമയുടെ കണ്ണ് ഒന്നാംതരം വളം.
 • കതിരിൽ വളം വച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല !
 • അടയ്ക്കയായാൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം അടയ്ക്കാമരമായാലോ
 • അടുത്തുനട്ടാൽ അഴക്, അകലത്തിൽ നട്ടാൽ വിളവ്
 • ആരിയൻ വിതച്ചാ നവര കൊയ്യാമോ
 • ആഴത്തിൽ ഉഴുതു അകലത്തിൽ നടണം
 • ആഴത്തിൽ ഉഴുത് അകലത്തിൽ വിതയ്ക്കുക
 • ഇടവംതൊട്ട് തുലാത്തോളം കുട കൂടാതിറങ്ങൊല്ല
 • ഇല്ലംനിറ വല്ലം നിറ പെട്ടി നിറ പത്തായം നിറ
 • ഉരിയരിക്കാരനു എന്നും ഉരിയരി തന്നെ
 • ഉഴവിൽ തന്നെ കള തീർക്കണം
 • എളിയവരും ഏത്തവാഴയും ചവിട്ടും തോറും തഴയ്ക്കും
 • എള്ളിന് ഉഴവ് ഏഴരച്ചാൽ
 • ഒക്കത്തു വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ തക്കത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാം
 • ഒരു വിള വിതച്ചാൽ പലവിത്തു വിളയില്ല
 • കണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ വിദ്യയും വെണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും
 • കണ്ടം വിറ്റു കാളയെ വാങ്ങുമോ
 • കന്നിയിൽ കരുതല പിടയും (കരുതല എന്നത് ഒരിനം മത്സ്യമാണ്)
 • കന്നൻ വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ പൂവൻ വാഴ കിളിർക്കുമൊ
 • കന്നില്ലാത്തവന് കണ്ണില്ല
 • കർക്കടകം കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഘടം കഴിഞ്ഞു
 • കർക്കടകത്തിൽ പത്തില കഴിക്കണം
 • കർക്കിടക ഞാറ്റിൽ പട്ടിണി കിടന്നതു പുത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കരുതു്‌
 • കർക്കിടകച്ചേന കട്ടിട്ടെങ്കിലും തിന്നണം
 • കല്ലാടും മുറ്റത്ത് നെല്ലാടില്ല
 • കളപറിക്കാത്ത വയലിൽ വിള കാണില്ല
 • കളപറിച്ചാൽ കളം നിറയും
 • കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റണം
 • കാർത്തിക കഴിഞ്ഞാൽ മഴയില്ല
 • കാലം നോക്കി കൃഷി
 • കാലത്തേ വിതച്ചാൽ നേരത്തേ കൊയ്യാം
 • കാലവർഷം അകത്തും തുലാവർഷം പുറത്തും പെയ്യണം (തെങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്)
 • കുംഭത്തിൽ കുടമുരുളും
 • കുംഭത്തിൽ കുടമെടുത്തു നന
 • കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടയോളം, മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻകണ്ണോളം
 • കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം
 • കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും വിള
 • കൂര വിതച്ചാൽ പൊക്കാളിയാവില്ല
 • കൊന്ന പൂക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ മരുതു പൂക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി
 • കൃഷി വർഷം പോലെ
 • ചേറ്റിൽ കൈകുത്തിയാൽ ചോറ്റിലും കൈ കുത്താം
 • ചോതികഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യമില്ല
 • ഞാറ്റിൽ പിഴച്ചാൽ ചോറ്റിൽ പിഴച്ചു
 • ഞാറായാൽ ചോറായി
 • തിന വിതച്ചാൽ തിന കൊയ്യാം, വിന വിതച്ചാൽ വിന കൊയ്യാം
 • തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയ്ക്കു വെള്ളം കേറിയാൽ ഓണം കഴിഞ്ഞേ ഇറങ്ങൂ
 • തുലാപത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിലാപൊത്തിലും കിടക്കാം
 • തേവുന്നവൻ തന്നെ തിരിക്കണം
 • തൊഴുതുണ്ണുന്നതിനെക്കാൾ നല്ലത്,ഉഴുതുണ്ണുന്നത്
 • തൊഴുതുണ്ണരുത്, ഉഴുതുണ്ണുക
 • ധനം നില്പതു നെല്ലിൽ, ഭയം നില്പതു തല്ലിൽ
 • നട്ടാലേ നേട്ടമുള്ളൂ
 • നല്ല തെങ്ങിനു നാല്പതു‍ മടൽ
 • നല്ല വിത്തോടു കള്ളവിത്തു വിതച്ചാൽ നല്ല വിത്തും കള്ളവിത്താകും
 • നവര വിതച്ചാൽ തുവര കായ്ക്കുമോ
 • പടുമുളയ്ക്ക് വളം വേണ്ട
 • പത്തുചാലിൽ കുറഞ്ഞാരും വിത്തുകണ്ടത്തിലിറക്കരുത്
 • പതിരില്ലാത്ത കതിരില്ല
 • പുഴുതിന്ന വിള മഴുകൊണ്ട് കൊയ്യണം
 • പൂട്ടുന്ന കാളയെന്തിനു വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തറിയുന്നു
 • പൊക്കാളി വിതച്ചാൽ ആരിയൻ കൊയ്യുമോ?
 • പൊന്നാരം വിളഞ്ഞാൽ കതിരാവില്ല
 • മകരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മലയാളം മുടിയും
 • മത്തൻ കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളക്കില്ല
 • മണ്ണറിഞ്ഞും വിത്തറിഞ്ഞും കൃഷിചെയ്യണം
 • മണ്ണറിഞ്ഞു വിത്തു്‌
 • മണ്ണും ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണും കൊണ്ടു പൊയി
 • മണ്ണു വിറ്റു പൊന്നു വാങ്ങരുതു്‌
 • മരമറിഞ്ഞ് കൊടിയിടണം
 • മാങ്ങയാണേൽ മടിയിൽ വെക്കാം, മാവായാലോ ?
 • മിഥുനം കഴിഞ്ഞാൽ വ്യസനം കഴിഞ്ഞു
 • മീനത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മീനിനും ഇരയില്ല
 • മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻ കണ്ണോളം, കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടയോളം.
 • മുൻവിള പൊൻവിള
 • മുണ്ടകൻ മുങ്ങണം
 • മുളയിലറിയാം വിള
 • മുളയിലേ നുള്ളണമെന്നല്ലേ
 • മുള്ളു നട്ടവൻ സൂക്ഷിക്കണം
 • മേടം തെറ്റിയാൽ മോടൻ തെറ്റി
 • വയലിൽ വിളഞ്ഞാലേ വയറ്റിൽ പോകൂ
 • വയലു വറ്റി കക്ക വാരാനിരുന്നാലോ
 • വരമ്പു ചാരി നട്ടാൽ ചുവരു ചാരിയുണ്ണാം
 • വളമേറിയാൽ കൂമ്പടയ്ക്കും
 • വളമിടുക, വരമ്പിടുക, വാരം കൊടുക്കുക, വഴിമാറുക
 • വർഷം പോലെ കൃഷി
 • വിതച്ചതു കൊയ്യും
 • വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം
 • വിത്തുള്ളടത്തു പേരു
 • വിത്താഴം ചെന്നാൽ പത്തായം നിറയും
 • വിത്തിനൊത്ത വിള
 • വിത്തെടുത്തുണ്ണരുതു്
 • വിത്തുവിറ്റുണ്ണരുത്
 • വിത്തൊന്നിട്ടാൽ മറ്റൊന്നു വിളയില്ല
 • വിളഞ്ഞ കണ്ടത്തിൽ വെള്ളം തിരിക്കണ്ട
 • വിളഞ്ഞാൽ പിന്നെ വച്ചേക്കരുതു്‌
 • വിളഞ്ഞാൽ കതിർ വളയും
 • വിളയുന്ന വിത്തു മുളയിലറിയാം
 • വേരു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കൊമ്പു്‌ നനയ്ക്കുന്ന പൊലെ
 • വേരിനു വളം വയ്ക്കാതെ തലയ്ക്കു വളം വച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം
 • വേലിതന്നെ വിളവുതിന്നുക
 • സമ്പത്തുകാലത്തു തൈ പത്തുവച്ചാൽ ആപത്തുകാലത്തു കാ പത്തു തിന്നാം
 • കന്നിക്കൊയ്ത്തിന്റെ സമയത്ത് മഴ ദോഷം തീരും
ഞാറ്റുവേല ചൊല്ലുകൾ
 • ആയില്യത്തിൽ പാകിയാൽ
 • അത്തത്തിൽ പറിച്ചുനടാം
 • അത്തമുഖത്ത് എള്ളെറിഞ്ഞാൽ
 • ഭരണിമുഖത്ത് എണ്ണ
 • പൂയത്തിൽ നട്ടാൽ പുഴുക്കേട് കൂടും
 • ചോതി വർഷിച്ചാൽ ചോറിന് പഞ്ഞമില്ല
 • അശ്വതിയിലിട്ട വിത്തും
 • അച്ഛൻ വളർത്തിയ മക്കളും
 • ഭരണിയിലിട്ട മാങ്ങയും പിഴയ്ക്കില്ല
 • അത്തവെള്ളം പിത്തവെള്ളം
 • തിരുവാതിരയിൽ തിരിമുറിയാതെ (മഴ)
കവി വാക്യങ്ങൾ
 1. സ്നേഹമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ ,സ്നേഹസാരമിഹ സത്യമേകമാം - കുമാരനാശാൻ
 2. എണ്ണിയെണ്ണി കുറയുന്നിതായുസ്സും-മണ്ടിമണ്ടി കരേറുന്നു മോഹവും - പൂന്താനം
 3. രണ്ടു കളത്രത്തെയുണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന
  തണ്ടുതപ്പിക്ക് സുഖവമില്ലൊരിക്കലും - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
 4. ഒരുത്തനെ തന്നെ നിനച്ചിരുന്നാൽ വരുന്നതെല്ലാം അവനെന്നു തോന്നും
 5. സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈപത്തു വച്ചാ
  ലാപത്തുകാലത്തു കാ പത്തു തിന്നാം
 6. ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം
  മറക്കുമോ മാനുഷ്യനുള്ളകാലം - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
 7. ഒരു വേള പഴക്കമേറിയാ
  ലിരുളും നല്ല വെളിച്ചമായ് വരാം
  ശരിയായ് മധുരിച്ചിടാം സ്വയം
  പരിശീലിപ്പോരിരുട്ടുതാനുമേ
 8. ഇരുട്ടുകാട്ടിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്നാൽ വരുന്നതെല്ലാം പുലിയെന്നു തോന്നും
 9. നമിക്കിലുയരാം നടുകിൽ തിന്നാം
  നൽകുകിൽ നേടീടാം
  നമ്മുക്ക് നാമേ പണിവതു നാകം
  നരകവുമതുപോലെ - ഉള്ളൂർ
 10. എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ടൊരു വസ്തു പോലും
  തണ്ടാമഹൻ ഹന്ത ചമച്ചതില്ല
 11. ആണുങ്ങൾക്ക് പിറന്നവനെങ്കിൽ പ്രാണത്തേക്കാൾ മാനം വലുത്
 12. ചൂട്ടു കത്തിച്ചു കാട്ടീടിൽ കടൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമോ
 13. പ്രഭാതകാലത്തു പഠിക്കുവോർക്കു
  പ്രഭാമയം ഭാവി ലഭിക്കുമല്ലോ
  പ്രസൂന തുല്യമനവും ലസിക്കും
  പ്രഭാതമേതും കളയല്ലൊരാളും
 14. വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലേലും വളരും
  വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും
  വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും - കുഞ്ഞുണ്ണി
 15. ജന്തുവിന്നു തുടരുന്നു വാസനാബന്ധമിങ്ങുടലു വീഴുവോളവും
 16. നാരികൾ നാരികൾ
  വിശ്വവിപത്തിന്റെ
  നാരായ വേരുകൾ
  നാരകീയാഗ്നികൾ

പലവക

 • അകത്തു രോമം പുറത്തു കത്തി
 • അകലെയുള്ള ഒന്നിനേക്കാൾ നന്ന്, അടുത്തുള്ള ഒന്ന്
 • അച്ചിക്കു കൊഞ്ചുപക്ഷം, നായർക്ക് ഇഞ്ചി പക്ഷം
 • അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും
 • അടിച്ചതിന്മേൽ അടിച്ചാൽ അമ്മിയും പറക്കും
 • അതിമോഹം ചക്രം ചവിട്ടിക്കും
 • അദ്ധ്വാനമില്ലാതെ നേട്ടമില്ല
 • അനുഭവം ഗുരു
 • അരുതാത്തതു ചെയ്തവൻ കേൾക്കാത്തതു കേൾക്കും
 • അല്പജ്ഞാനം ആളേക്കൊല്ലും
 • അല്പലാഭം, പെരുംചേതം
 • അല്പസംസാരം അതിബുദ്ധി
 • അല്ലലുള്ള പുലയിയേ ചുള്ളിയുള്ള കാടറിയൂ
 • അലസന്റെ തലച്ചോറ് പിശാചിന്റെ പണിശാല
 • അളമുട്ടിയാൽ ചേരയും കടിക്കും
 • അഴകുള്ള ചക്കയിൽ ചുളയില്ല
 • അവശ്യം സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവാണ്
 • അഹംഭാവം അധ:പതനത്തിന്റെ നാന്ദി
 • അറിയാത്ത പിള്ളയ്ക്ക് ചൊറിയുമ്പോൾ അറിയും.
 • ആകാശക്കോട്ട കാറ്റ് വീശുന്നതു വരെ
 • ആടറിയുമോ അങ്ങാടി വാണിഭം
 • ആദ്യം ചെല്ലുന്നവന് അപ്പം
 • ആന ചെല്ലുന്നത് ആനക്കൂട്ടത്തിൽ
 • ആനയെ ആട്ടാൻ ഈർക്കിലോ
 • ആപത്ത് പറ്റത്തോടെ
 • ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലേ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ് കുടിയിരിക്കൂ
 • ആള് കൂടിയാൽ പാമ്പ് ചാവില്ല
 • ആളേറിയാൽ അടുക്കള അലങ്കോലം
 • ആഴമുള്ള ആഴിയിലേ മുത്ത് കിടക്കൂ
 • ആഴമുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഓളമില്ല
 • ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പിന്റെ കട മുറിക്കരുത്
 • ഇരുണ്ട വെള്ളത്തിൽ ചേരും
 • ഇരുന്നിട്ടേ കാൽ നീട്ടാവൂ
 • ഇല്ലം മുടക്കി ചാത്തം ഊട്ടരുത്
 • ഈച്ച തേടിയ തേനും, ലുബ്ധൻ നേടിയ ധനവും മറ്റുള്ളോർക്കേ ഉപകരിക്കൂ
 • ഈറ്റെടുക്കാൻ പോയവൾ ഇരട്ടപെറ്റു
 • ഉരുളുന്ന കല്ലിൽ പുരളുമോ പായൽ
 • ഉറങ്ങുന്ന സിംഹവക്ത്രഥ്റ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല വാരണം
 • ഉള്ളത് ഉള്ളപോലെ
 • എരിതീയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കരുത്
 • എലിയെകൊല്ലാൻ ഇല്ലം ചുടരുത്
 • ഏച്ചുകെട്ടിയാൽ മുഴച്ചിരിക്കും
 • ഏട്ടിൽ കണ്ടാൽ പോര കാട്ടിത്തരണം
 • ഏറ്റച്ചിത്രം ഓട്ടപാത്രം
 • ഐകമത്യം മഹാബലം
 • ഒരു കള്ളം മറ്റൊന്നിലേക്ക്
 • ഒരു കോഴി കൂകിയാൽ നേരം പുലരില്ല
 • ഒരേറ്റത്തിനൊരിറക്കം
 • കടം കൊടുത്ത് ശത്രുവിനെ വാങ്ങരുത്’
 • കണ്ടൻ തടിക്ക് മുണ്ടൻ തടി
 • കയ്യനങ്ങാതെ വായനങ്ങില്ല
 • കരയുന്ന കുഞ്ഞിനേ പാലുള്ളൂ
 • കള്ളൻ പറഞ്ഞ നേരും പൊളി
 • ക്ഷണിക്കാതെ ചെന്നാൽ ഉണ്ണാതെ പോരാം
 • കാറ്റുള്ളപ്പോൾ പാറ്റണം
 • കൂടെക്കിടക്കുന്നവനേ രാപ്പനി അറിയൂ
 • കോരിയ കിണറ്റിലേ വെള്ളമൂറൂ
 • ഗുണികൾ ഊഴിയിൽ നീണ്ട് വാഴാറില്ല
 • ചക്കരവാക്കു കൊണ്ട് വയറുനിറയില്ല
 • ചത്തകുഞ്ഞിന്റെ ജാതകം നോക്കുമോ
 • ചാഞ്ഞ മരത്തിൽ ഓടിക്കയറാം
 • ചുണ്ടയ്ക്ക് കാൽ പണം ചുമട്ടുകൂലി മുക്കാൽ പണം
 • ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാൽ അറയ്ക്കും
 • ജാത്യാലുള്ളത് തൂത്താൽ പോകില്ല
 • തൻ വീട്ടിൽ താൻ രാജാവ്
 • തിടുക്കം കൂട്ടിയാൽ മുറുക്കം കുറയും
 • തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട പൂച്ചയ്ക്ക് മിന്നാമിനുങ്ങിനേ പേടി
 • തെളിച്ച വഴിയ്ക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ, നടന്ന വഴിയ്ക്ക് തെളിക്കണം
 • തോൽവി വിജയത്തിന്റെ നാന്ദി
 • ദാനം കിട്ടിയ പശുവിന്റെ പല്ലെണ്ണരുത്
 • നഖം നനയാതെ നത്തെടുക്കുക
 • നല്ല കുതിര നടന്ന് പെടുക്കും
 • നിറകുടം തുളുമ്പുകയില്ല
 • നീതിമാൻ പനപോലെ തഴയ്ക്കും
 • നുണയ്ക്ക് കാലില്ല
 • പയ്യെത്തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം
 • പലർചേർന്നാൽ പലവിധം
 • പഴകും തോറും പാലും പുളിക്കും
 • പിശാചിനുള്ളത് പിശാചിന്
 • പൊന്നിൻ കുടത്തിന് പൊട്ട് വേണ്ട
 • പൊരുതുന്ന ഭാര്യയും ചോരുന്ന തട്ടും ശല്യമാകും
 • മൗനം പാതി സമ്മതം
 • മടി കുടി കെടുത്തും
 • മരത്തിന് കായ ഭാരമോ
 • മരിക്കാറായ മന്നനെ അധികാരവും മറക്കും
 • മല എലിയേ പെറ്റു
 • മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി
 • മുത്തൻ കാളയെ കതിരിട്ടു പിടിക്കാൻ ഒക്കില്ല
 • മുത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ളിലുറങ്ങണം, അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ അരക്കാതം നടക്കണം
 • മുമ്പേ ചിരിക്കും പിമ്പേ അറക്കും
 • യുവത്വം ഉന്മത്വം
 • രണ്ടു വഞ്ചിയിൽ കാലിടരുത്
 • വറചട്ടീന്ന് തീയിലോട്ട്
 • വായ ചക്കര, കൈ കൊക്കര
 • വാളെടുത്തോരെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടല്ല
 • വിഡ്ഢിക്ക് വളരാൻ വളം വേണോ
 • വീടുറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നാടുറപ്പിക്കാൻ
 • വെപ്പിന്റെ ഗുണം തീറ്റയിലറിയാം
 • ശ്രമം കൊണ്ട് ശ്രീരാമനാകാം
 • വയറാണ്, ചോറാണ് ദൈവം
 • നത്ത് നാട് വിട്ടാൽ, ആ കണ്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടത്തിൽ!

No comments:

Post a Comment